| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, and Slack. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

FrontPage

This version was saved 12 years, 4 months ago View current version     Page history
Saved by Sandra Wissting
on November 10, 2010 at 11:13:46 pm
 

 

VÄLKOMMEN TILL QR-JULKALENDERN

 

HT 2010

I den här julkalendern finns inga luckor. Däremot finns det utmaningar, teknik och ett annorlunda sätt att uppmärksamma adventstiden. Jag har använt QR-kod för att skapa frågor/utmaningar som eleverna kan klura på.

Använd den som du vill, men här är ett förslag:

1. Skriv ut varje kod för sig (Att de är olika stora beror på att de innehåller olika mycket information).

2. Plasta in dem.

3. Fr.o.m. 1 december och fram till jullovet sätter du upp en kod någonstans på skolan. (Jag har gjort 24 om någon vill använda dessa i andra sammanhang, välj ut de koder du vill använda).  

4. Eleverna scannar av "dagens QR-lucka" och svarar på uppdraget. Hur och var är upp till dig.

...men detta är bara ett förslag. Du har kanske andra idéer. 

 

Lycka till...och GOD QR-JUL!

Hälsningar

Sandra Wissting, Myrsjöskolan, Nacka 

sandra.wissting@nacka.se 

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.